Welkom bij VCW

INSCHRIJF FORMULIER
Inschrijfformulier
  • Heb je nog geen Nevobo lidnummer? Dan kan je dit vak leeg laten.
  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Volleybal Club Waterland om de contributie van zijn/haar rekening af te schrijven in:
  • Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten, speelschema’s, en dergelijke. Teamfoto’s, filmpjes en wedstrijdverslagen kunnen op de website, nieuwsbrief en FaceBook geplaatst worden. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.
  • Competitiespelende leden zijn voor een heel seizoen contributieplichtig. Voor recreantleden hanteren we een opzegtermijn van 3 maanden ingaande op de 1e van de opvolgende maand. Er wordt 2x per jaar geïncasseerd. Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK vóór 31 mei bij de secretaris te worden gemeld.
  • Van competitiespelende leden wordt verwacht dat ze de scheidsrechterstoets voltooien. Dit is een online toets welke je zelfstandig achter de computer, op een zelfgekozen moment, kan afleggen.
  • Voor je spelerskaart hebben we een pasfoto nodig.
    Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, jpeg, Max. bestandsgrootte: 8 MB.